Lyd kræver modlyd

Et nyt projekt skal analysere og afhjælpe et ”skjult” arbejdsmiljøproblem om infralyd på Køge Kraftvarmeværk

22. januar 2019
På Køge Kraftvarmeværk (KKV) skal et nyt forskningsprojekt afhjælpe et problem med infralyd. Det sker ved hjælp af store højttalere, som simpelthen spiller ”modlyd” for at neutralisere støjproblemet. 
Infralyd og lavfrekvent lyd kan kun høres af de få - eller nærmere fornemmes. Førhen mødtes støjplagede mennesker desværre ofte med stor skepsis - også fra læger og myndigheder. Nogle støjplagede er blevet opfordret til at søge hjælp hos en psykiater… I dag anerkendes problemet af både Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Infralyd
– Vi betragter infralyd-fænomenet som en reel støjplage, fastslår Dan Skibsted, projektansvarlig hos VEKS. Selvom det kun rammer de få, har det hos KKV en tid været et fokusområde, som vi ville undersøge nærmere for at afhjælpe eller naturligvis allerhelst eliminere problemet.  
Det nye støjprojekt på KKV handler om arbejdsmiljøproblemer i brændselstransporten. Når flisen rystes og fordeles jævnt ud på transportbåndene, udsender maskinerne støj ved meget lave lydfrekvenser. Det er netop denne lavfrekvente støj, som betegnes infralyd. Man kan ikke dæmpe infralyd på normal vis.
På KKV er infralydniveauerne som nævnt høje i brændselstransporten, men de kan ikke høres med det blotte øre. – Vi har ikke fået klager fra personalet, der arbejder i brændselstransporten. Men et af de store problemer med infralyd er, at man ikke kender konsekvenserne af langvarige påvirkninger over fx et helt arbejdsliv. Jeg tror, at det er her den største bekymring hos medarbejderne ligger - og hovedårsagen til, at vi gør noget ved det nu, påpeger Dan.
Nogle mennesker plages fysisk af lydproblemet i kroppen. Det kan opleves ret ubehageligt - særligt når man kommer for tæt på det støjende element. Det varierer fra person til person, hvorvidt man overhovedet registrerer lyden, og hvor ubehageligt det opleves.

Næsten uudforsket
– Uanset om infralyden alene rammer de få og med varierende styrke, kræver det handling, bemærker Dan, der måtte til at tænke meget alternativt for at løse problemet. 
VEKS har indgået et samarbejde med COWI-fonden og Aalborg Universitet om et forskningsprojekt, som løber over hele år 2019. Den overordnede tese er, at man ved at etablere store højtalere, som spiller modfase til infralyden, neutraliserer lydproblemet. Metoden er kendt ved normale støjproblemer, men har aldrig været anvendt på så voldsomme og lavfrekvente støjkilder, som dem KKV trækkes med. 
Fordi området er så relativt uudforsket, sponsorer COWI-fonden både COWI og Aalborg Universitets udgifter, der forventes at løbe op i cirka ½ million kroner. Samarbejdspartnerne ser nemlig et potentiale for en ny forretning, hvis projektet reelt afhjælper problemerne på KKV.

Ud af boksen
Pilotprojektet afsluttes med en 1:1 test, hvor der opstilles højtalere, og man måler den reelle effekt.  Hvis anlægget virker, er det op til VEKS at etablere en permanent installation. Denne opgave ligger dog uden for det egentlige forskningsprojekt. 
– Alt i alt er det et ret spændende og banebrydende projekt, hvor vi virkelig har tænkt ud af boksen. VEKS’ rolle i projektet er at holde COWI og AAU på sporet og samtidig sikre, at det nye anlæg ikke afleder nye problemer i driften. VEKS spiller ind med vores respektive fagfolk inden for maskin- drift- og arbejdsmiljø undervejs, slutter Dan.