Tårnet på plads

Kondensortårnet indgår i et større energispareprojekt, som udnytter energien i den varme røg fra skorstenen til blok 8

2. juli 2020
Løftet tog cirka 15 minutter

VEKS’ røggaskondenseringsprojekt på Køge Kraftvarmeværk passerede en milepæl, da kondensortårnet blev monteret. 

Tidlig morgen den 1. juli ankom kondensortårnet. Først med skib fra Letland til Køge Havn, derefter med særtransport til Køge Kraftvarmeværk, hvor to kæmpe kraner stod klar til at løfte kondensoren ind på værkets grund. Kondensatortårnet vejer godt 20 tons, er 20 meter højt og 4,5 i diameter.

Stor energibesparelse

Kondensortårnet indgår i VEKS’ røggaskondenseringsprojekt, der kort fortalt gør det muligt at genvinde store varmemængder fra røggas. Hvis man sænker temperaturen i røgen fra de nuværende 130 til 30 grader opnår man en meget stor gevinst. Selve kondenseringsprocessen kan sænke temperaturen til 50 grader, men der er mere energi tilbage. En supplerende varmepumpe vil stå for at dykke temperaturen med yderligere 20 grader – blandt andet fordi faseskiftet fra damp til vand frigør en stor energimængde i dette temperaturspænd. Til slut kan røgen sendes ud gennem skorstenen 30 grader varm.  
Kraftvarmeværket vil alt i alt producere mere varme med samme mængde brændsel. Det nye røggasanlæg vil bidrage med, hvad der svarer til opvarmning af ca. 5.400 boliger. Prisen på fjernvarmen fra værket vil med energispareprojektet sænkes betydeligt.
En sidegevinst er er, at røgen med den nye afkøling vil blive udledt bedre renset end tidligere. 

Timing ift. vind

Selve løfteprocessen forløb uden komplikationer – da den først kom i gang. Der opstod et par timers ventetid, idet der til tider var ret kraftige vindstød ved værket. Fra klarmeldingen lød og kranløftet startede, gik der cirka 15 minutter til ”touch down”: kondensortårnet var stort set på plads. 
Rent praktisk vil kondenseringen inde i tårnet foregå ved, at den varme røg passerer plasticlegemer med stor overflade samtidig med, at røgen bliver vandet – helt bogstaveligt i form af to gigantiske brusere. Derved omsættes varmen i røgen til varmt vand til gavn for VEKS’ kunder - herunder også fjernvarmekunderne i Køge.
Hele røggaskondenseringsanlægget skal stå færdig i foråret 2021.