Intet går til spilde

VEKS har kortvarigt opnået status som leverandør af bæredygtigt biobrændsel

27. september 2021
Skovningen er i fuld gang - ved Avedøre Flyveplads

Renovering af muffer kan få uventede sidegevinster. VEKS’ transmissionsrør løber gennem et område ved Avedøre Flyveplads, som ligger tæt på Gammel Køge Landevej - parallelt med Amagermotorvejen. 

– Vores bælte var fuldstændig groet sammen af vildnis, buske og træer. Alt sammen selvsået bevoksning, fortæller ledningskoordinator Kim Gravill. Det drejer sig om et tilgroet bælte på cirka 300 meter, som skal ryddes for at skabe plads til at kunne grave huller hver 16. meter - for at renovere muffer og alarmtråde (se relateret artikel: Hvad graver de efter?).

Certificeret bæredygtig

En certificeret flisleverandører til VEKS, Køge Kraftvarmeværk blev kontaktet; kunne man ”genanvende” den fældede bevoksning til biobrændsel?

– Og hvad er mere nærliggende end at udnytte biomassen i vores eget kraftvarmeværk i Køge. Så med ét blev VEKS selvforsynende flisleverandør - om end det kun er kortvarigt, bemærker Kim. 
Alternativet til at anvende brændslet ville være - på stedet - blot at findele buske og småtræer til flis, som skulle spredes ud over området for derefter at gå i forrådnelse. Den valgte løsning med at skove bæltet og udnytte biobrændslet på Køge Kraftvarmeværk er en økonomisk nulløsning for VEKS, og vil resultere i formentlig 100 kubikmeter flis - minimum. 

– Det er jo svært at argumentere mod at udnytte ressourcerne i stedet for at lade flisen rådne, slutter Kim.