CC og PtX - planlægges på Avedøreværket

Flere energiselskaber i hovedstadsområdet samarbejder om de nye teknologier, CO2-fangst og PtX. Det sker i VEKS’ forsyningsområde - i første omgang på Avedøreværkets halmkedel.

20. december 2021
FOTO: Ørsted

Systemintegration bliver snart til andet end ord, når nye teknologier skal i spil i et samarbejde mellem flere selskaber på tværs af sektorer. VEKS, CTR, Ørsted og HOFOR arbejder på Avedøreværket med to sideløbende projekter, som vil bidrage til den grønne omstilling ved hjælp af fremtidens teknologier. 

Halmen kører mono

I sensommeren 2022 er Avedøreværkets halmkedel færdigombygget, så kedlen fremover kan køre monodrift - dvs. uafhængigt af hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2. Med monodrift-halm-projektet opnår man - ved at indsætte en varmeveksler - at kunne koble halmkedlens varmeproduktion separat ind i transmissionssystemet. Dermed undgår man, når varmeefterspørgslen er moderat, jævnligt at skulle starte/stoppe den store biomassefyrede hovedkedel. Mere effektiv og jævn drift vil desuden re-ducere vedligeholdelsesomkostninger for ejeren Ørsted, og kedlens levetid vil forlænges. CTR, VEKS og Ørsted har sammen investeret i halmprojektet.

Den kommende, frigjorte halmkedel bliver en vigtig brik i Ørsteds Power-to-X-projekt Green Fuels for Denmark, som med tiden forventes at nå en samlet kapacitet på 1,3 GW og have et CO2-reduktionspotentiale på 850.000 tons årligt. For at producere bæredygtige brændstoffer skal man indfange CO2, Carbon Capture (CC), og transformere bæredygtig strøm til flydende brændstof, Power to X (PtX). Avedøreværkets halmanlæg er den bedste kilde til at levere bæredygtig CO2 til de næste faser af Green Fuels for Denmark-projektet og er derfor udpeget til at få etableret Carbon Capture, såfremt de dele af Green Fuels for Denmark-projektet, der omhandler produktion af e-metanol og e-kerosin, bliver realiseret.

Overskudsvarme

For de to varmeselskaber CTR og VEKS handler CO2-fangst og PtX primært om at få nytte af overskudsvarmen i de to teknologiprocesser. Både CO2-indfangning og PtX medfører store mængder overskudsvarme. En forudsætning for at udvikle de nye teknologier er derfor også, at processerne sker i nærheden af store, eksisterende fjernvarmesystemer - fx CTR og VEKS’ transmissionssystemer.

To projekter på Avedøreværket

Bag projektet om at indfange CO2 på Avedøreværkets halmkedel står Ørsted, CTR og VEKS; Ørsted ejer skorstenen, og varmeselskaberne skal som nævnt udnytte overskudsvarmen. 
Indfanget CO2 kan enten lagres i undergrunden, eller man kan udtrække Carbon (kulstof) og udnytte kulstoffet i en PtX-proces. Hvis man i PtX-processen anvender brint sammen med fangsten af Carbon fra skorstenen, kan man producere flydende brændstof. Og det er netop det, Green Fuels for Denmark-projektet skal gøre med henblik på at producere e-metanol og e-kerosin til henholdsvis skibs- og luftfart. Den tunge transport kan i mange tilfælde ikke ”nøjes” med at køre på strøm eller batteri. 

Bæredygtig el

El fra fx vindmøller og solceller kan via elektrolyse udspalte brint fra vand. Brint kan bruges direkte som brændsel i industri, lastbiler, busser mv. 
HOFOR vil alene bidrage med vedvarende energi til PtX-projektet Green Fuels for Denmark i form af vind-el fra HOFOR's planlagte 250 MW store havvindmøllepark Aflandshage i Østersøen. Den aktuelle vind-el fra Østersøen vil blive leveret direkte til Avedøreværket, hvor CTR og VEKS med projektet Green Fuels for Denmark kan udnytte overskudsvarmen i de to teknologiprocesser.

Når CC-projektets videre realisering er mere afklaret, vil parterne senere følge op med en dyberegående artikel, hvor principperne i CC, investeringsbehov og forventede mængder af overskudsvarme, vil blive belyst.