Rekordlav CO2-udledning

Årets miljødeklaration for hovedstadsområdet er netop offentliggjort

8. april 2022

2021 var endnu et rekordår. Den gennemsnitlige CO2-emission for en fjernvarmeforbruger i VEKS’ område er faldet til 10 kg CO2 pr. GJ. I 2020 var udledningen 14 kg CO2 pr. GJ.
Ved at skifte fra naturgas til fjernvarme vil husstanden reducere sin CO2-udledning med over 80% - det sparer miljøet for 3-4 tons CO2.

Mere grøn fjernvarme

Baggrunden for den fortsatte nedgang i hovedstadsområdets CO2-udledning er, at varmen fra kraftvarmeanlæg og affaldsenergianlæg nu er 85% CO2-neutrale. De resterende 15% skyldes, at der stadig indgår fossile brændsler fra dels plastaffald, dels naturgas og olie anvendt på spidslastkedler. 

Den primære årsag til den lavere CO2-udledning er, at biobændsler har vundet større indpas på de store kraftvarmeværker. Amagerværkets blok 3 er nu helt afløst af Amagerværkets BIO4 og HOFOR's dampnet er helt konverteret til fjernvarmevand. Det har medført, at kraftvarme for en stor dels vedkommende har afløst spidslast på gas.
Kan det blive bedre? Vi kan selv arbejde for at ”klemme” de sidste fossile brændsler ud af spidslasten. Den fossile andel i affaldet kan varmelselskaberne ikke regulere.