Bæredygtig biomasse - rapport

VEKS lever til fulde op til loven om bæredygtig biomasse

13. december 2021
VEKS, Køge Kraftvarmeværk: grab med flis

I 2020 udgjorde biomassen fra skov leveret til både Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk 93,7% leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift. Derudover er der opnået en CO2-reduktion på 95%, hvilket er langt over kravet på 72%
Det er vigtigt for VEKS at sikre, at den anvendte biomasse til varme- og elproduktion, lever op til bæredygtighedskriterierne. VEKS er i de seneste år blevet kontrolleret af en uafhængig revisor for at sikre, at vi lever op til Brancheaftalen for biomasse. 

– Vi efterlever på Køge Kraftvarmeværk til fulde alle krav, bemærker vicedirektør Morten Stobbe. Men dette gælder også VEKS’ hovedproducent af fjernvarme, Ørsted, som overholder brancheaftalen om bæredygtig biomasse.

Morten Stobbe påpeger samtidig, at brugen af biomasse er et aktuelt, nødvendigt overgangsbrændsel for at vi kan komme af med de fossile brændsler kul, olie og naturgas. I takt med at de store kraftvarmeværker skal skrottes, vil der blive etableret store varmepumper til fjernvarme og sandsynligvis også geotermi til afløsning af biomassen.  Men der vil være biomasse i fjernvarmesystemet mange år fremover, selvom det vil være markant mindre end i dag.  

Lovkrav om bæredygtighed

I 2021 trådte loven om bæredygtig biomasse i kraft. Derfor skal det fremover dokumenteres at den nye lovgivning overholdes, og efter 2021 vil bæredygtighedslovgivningen vil fra helt erstatte brancheaftalen. Kravene i bæredygtighedsloven ligner dog brancheaftalen, og vil ikke medføre væsentlige ændringer ift. dokumentationen af bæredygtig biomasse for VEKS.

Opnåede resultater i 2020

I 2020 udgjorde biomassen fra skov leveret til både Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk 93,7% leveret med dokumentation for, at skovene, som biomassen stammer fra, forvaltes i henhold til brancheaftalens krav til bæredygtig skovdrift (brancheaftalens kriterie 1-6). 

Brancheaftalens minimumskrav er 90% dokumentation for den biomasse, der stammer fra skove - samlet set for et selskab. For Køge Kraftvarmeværk separat er 93,6% af den leverede biomasse med skovoprindelse dokumenteret bæredygtig og 100% af den leverede mængde træpiller til Ishøj Varmeværk er dokumenteret bæredygtig i 2020. Træpillerne til Ishøj Varmeværk udgør knap 2% af den samlede biomasse leveret til VEKS.

Køge Kraftvarmeværk og Ishøj Varmeværk har tilsammen i rapporteringsperioden modtaget 189.000 tons biomasse totalt, fordelt på 4.000 tons træpiller leveret til Ishøj Varmeværk og 185.000 tons biomasse til Køge Kraftvarmeværk.  

Derudover er der samlet set i perioden opnået en CO2-reduktion på 95%, hvilket er langt over kravet på 72%. VEKS fortsætter med at efterspørge bæredygtigt brændsel og forbedre
dokumentationen af bæredygtigheden i tæt samarbejde med vores leverandører.

Man kan til højre downloade den seneste ”VEKS Brancheaftalerapport 2020”