SVAF rapporter 2023

VEKS er med i et forskningsprojekt om varmepumper med HOFOR og CTR - og har nu offentliggjort slutrapport og dokumentation

20. september 2023

Summary, DK: Store eldrevne varmepumper (VP) forventes at blive centrale i udviklingen af CO2-neutrale store fjernvarmesystemer som supplement til biomasse og til integration af sol og vindkraft i det samlede energisystem.

Udbredelsen af store varmepumper også i de større byer, forudsætter at en række barrierer adresseres, og at der opnås driftserfaringer med store VP’ere under danske forhold, herunder muligheder for optimering af drifts og anlægsøkonomi (opskalering) i forbindelse med integration af teknologien i fjernvarmesystemer med de varmekilder og kølemidler, der er tilgængelige i Danmark.

Dette undersøges med en række analyser, som især baseres på udvikling og demonstration af en kombineret hav- og spildevandsvarmepumpe (5 MW).

Man kan downloade projektets rapporter nedenfor

De fem øverste rapporter fra 2023 er engelsksprogede - grundet EUDPs krav til dokumentation.

 > SVAF EUDP_final_report_2023-08-31

 >  App.1_SAT test final_ SVAF 2019

 > App.2_Test Program Analysis Report_SVAF June 2023

 > App.3_Testprogram and manual final-WP2_2018-12-21

 > App.4_DTU Research contribution_SVAF June 2023

 

Danske baggrundrapporter

 > Baggrundsrapport fra 2020_Kortlægning af effektpotentiale for store varmepumper DK

 > Baggrundsrapport fra 2020_SVAF-opskaleringsanalyse-250422 DK