Naturen får bedre plads

Mere biodiversitet på VEKS’ arealer; en lille status

10. november 2023
biodiversitet varmelager
Naturforvalter Marie Gravesen fra KRAT & KO giver en status til VEKS’ udsendte en efterårsregn-vejrsdag ved varmelageret i Taastrup.

”Vi fejer for egen dør ”Green for real” er en af VEKS’ strategiindsatser. Generelt er biodiversiteten stærkt trængt, og VEKS ønsker at bidrage til at stoppe tabet. Derfor er Green for real blandt andet omsat til et forprojekt, som kan fremme biodiversitet på de mange udendørsarealer, der typisk omgiver de godt og vel 80 lokationer på hele Vestegnen. VEKS’ arealer er i dag typisk bevokset med græs, der kræver vedligeholdelse med jævnlig slåning, og hvor man også skal holde selvsåede træer og anden bevoksning nede.

To projekter

Ved damvarmelageret, som ejes i fællesskab af VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme, er der i foråret 2023 på flere skråninger samt plane arealer blevet frøsået med hjemmehørende arter. 

Derudover er der også gang i biodiversiteten i Ishøj. I slutningen af 2022 købte VEKS en grund i Ishøj, som på sigt kan rumme produktionsanlæg til ny, bæredygtig varmeproduktion og måske også et varmelager. Men grunden understøtter og udbreder også her og nu større biodiversitet. Det store, frit tilgængelige areal i Ishøj er nu tilsået med en vild blomsterblanding i foråret, og der er eftersået i efteråret 2023. Engarealerne passer dog ikke bare sig selv; de kræver vedligeholdelse. Der er landbrugspligt på ejendommen, hvilket medfører, at beplantningen skal slås minimum én gang om året. Der luges desuden efter blandt andet bjørneklo samt ” engbrandbæger og vårbrandbæger”, som er giftige for de heste, som græsser på naboejendommens marker. 

Gror det?

VEKS har en driftsaftale med entreprenøren Krat og Ko, der er specialister i naturpleje og biodiversitet.
Naturforvalter Marie Gravesen har løbende eftersået og luget en del grovere ukrudt såsom gråbynke og tidsler. Sidstnævnte skal fysisk holdes nede for ikke at fortrænge de mange andre arter. Mangfoldighed er et kodeord i biodiversitetsprojekter. Generelt er status, at der er fin vækst - både ved varmelageret og på grunden i Ishøj. Mange småplanter vokser frem, suppleret med eftersåning for at få planterne til at dække så hurtigt som muligt. Planterne skal have tid til at etablere sig og kaste frø til næste år. Varmelagerets arealer bliver også her slået, så det grove ukrudt ikke skygger for nye planter, når vækstsæsonen starter.

Efter et halvt år kan man ikke påstå at VEKS nu er omgivet af blomstrende enge, hvilket også ville være underligt! De fleste planter er toårige og blomstrer først i deres andet år. Det tager lang tid at etablere bevoksning på stabilgrus, som dækker varmelagerets skrænter. Det er dog omvendt et fint udgangspunkt, fordi næringsfattig jord er godt for engplanter - og skidt for græs.

Forprojektet evalueres nu både praktisk og økonomisk for at kunne danne grundlag for, hvor mange steder man kan afløse VEKS’ græsarealer med biodiversitet. Det gælder fx Hyrdehøj Vekslerstation i Roskilde, hvor der nu slås langt mindre græs end førhen - dog naturligvis uden at hæmme adgangsforholdene til bygningen. VEKS er også i dialog med entreprenørens vedrørende valg af maskiner, da de benzindrevne støjer langt mere end el-maskiner. I hverdagen kan dyrelivet godt leve i et støjende miljø, men flygter, når det er sporadisk.