Halmen sættes fri

Halmkedelanlægget på Avedøreværkets blok 2 bygges om, så det kan køre uafhængigt af hovedkedlen.

22. juli 2021
Ørsted køber årligt cirka 100.000 ton halm til Avedøreværket. FOTO: Ørsted

Effektivisering, miljøgevinst, øget fleksibilitet, økonomisk bonus …

Der er mange gode grunde til at investere 50 millioner kroner i at frigøre halmkedlen fra den store hovedkedel på Avedøreværkets blok 2. 

Begge blokke på Avedøreværket anvender træpiller som det primære brændsel. Vilkårene for energiproduktion baseret på træpiller ændres netop i de kommende år, da ”15 øre/kWh” tilskuddet til biomasse-baseret elproduktion falder bort. For Avedøreværkets blok 2 forsvinder tilskuddet i 2023 - for blok 1 bliver tilskuddet fjernet i 2029. – Derfor vil de to blokke bytte plads i produktionshierarkiet, som bestemmes af prisen. Og når blok 2 bruges mindre, vil halmkedlen ligeledes stå stille, da den jo i dag er koblet på blok 2, konstaterer direktør Lars Gullev. 

Ufleksibelt

Den store træpillefyrede hovedkedel på blok 2 kan levere 450 MW varme, og den tilkoblede halmkedel kan bidrage med op til ca. 100 MW varme. – Vi står ofte i en situation, hvor vi mangler ”lidt varme”, og bruger derfor vores lokale spidslastkedler. Det koster meget både miljømæssigt og økonomisk, siger Lars Gullev. Udfordringen har været, at halmkedlen kun kan køre, hvis hovedkedlen også kører. Det sker ved at halmkedlen alene leverede damp til hovedkedlens dampkreds.  

Med ”monodrift-halm-projektet” opnår man - ved at indsætte en varmeveksler - at kunne koble halm-kedlens varmeproduktion separat ind i transmissionssystemet. Dermed undgår man - ved moderat varmeefterspørgsel - jævnligt at skulle starte/stoppe den store biomassefyrede hovedkedel. Mere effektiv og jævn drift vil reducere vedligeholdelsesomkostninger for ejeren Ørsted, og kedlens levetid vil forlænges. 
– Hvis vi ikke frigør halmkedlen, ville vi alle tabe penge. Det gælder både ejeren, Ørsted og os brugere, VEKS og CTR, understreger Lars Gullev. Vi kan fremover ofte undgå at producere dyr, miljøbelastende lokal spidslast, og undgår oven i hatten dyre tvangskørselsomkostninger. Disse omkostninger opstår, når varmesiden ”tvinger” de store blokke til at producere varme i perioder, hvor elprisen er lav. Her ville ejeren helst lade blokken stå stille. I korte træk medfører lave elpriser høje varmepriser. 

Hurtig gevinst

Status er, at projektet til 50 millioner kroner er bevilget og godkendt af de tre parters styrende organer i juni 2021. – Så nu er der sagt go! Ørsted er bygherre på projektet og er gået i gang med at projektere ombygningen i detaljer, siger Lars Gullev. 

Konkret omfatter halmkedelprojektet ud over en stor vekslerinstallation en flerstrenget ombygning af rørsystemet, montage af DeNOx-anlæg, omfattende IT- og elarbejde mv. Efter ombygningen kan halm-kedlen producere på to præmisser: Alene som varmeproducent og sammen med den store hovedkedel.
Investeringen deles af de tre parter: Ørsted (19,3 mio. kr.), CTR (20,3 mio. kr.) samt VEKS (10,4 mio. kr.). Efter afskrivning af investeringen på 10 millioner kroner vil VEKS opnå en nytte af projektet, som vil udgøre cirka 20 millioner kroner frem til 2027. 
Den nye monodrift af halmkedlen forventet idriftsat i sensommeren 2022.