Energibesparelse i stor størrelse

250 boliger opvarmes nu af CO2-fri fjernvarme fra nyt overskudsvarmeprojekt på Køge Kraftvarmeværk

8. januar 2020

En stor energibesparelse mærkes i dag på Køge Kraftvarmeværk. Kilden til energibesparelsen er, at man nu udnytter overskudsvarmen fra opvarmet smøreolie, der anvendes til turbinen på Blok 8, Køge Kraftvarmeværk. Førhen blev den varme olie nedkølet (i et lukket system) via vand fra Køge Bugt. 

Tung fætter

Smøreolien skal afkøles fordi den dels kan stoppe turbinen, dels slide turbinen unødvendigt. 
– Vi gik i gang med projektet i maj. Varmepumpen af den nette vægt på 16,5 ton blev leveret i sen-sommer og monteret, så vi var klar til prøvedrift først på vinteren. Nu er varmepumpen i normaldrift og vil bidrage med en procents forbedring af blokkens energieffektivitet. Det lyder måske ikke af så meget, men omregnet svarer det til opvarmning af 250 boliger i Køge, fortæller projektansvarlig Dan Skibsted. 
Og jo bedre man udnytter energien, jo mindre brændsel skal man bruge, hvilket både gavner fjernvarmepris og miljø.  
I korte træk erstattes det gamle havvandskølesystem med en varmepumpe, hvor man genvinder var-men fra turbinesmøreolie og andre komponenter. Førhen blev varmen på traditionel vis bortkølet til Køge Bugt med en temperatur på mellem 25 og 40°C. Energien i det udledte kølevand svarer til cirka 4.750 MWh årligt - eller 250 boligers varmebehov. Varmepumpen hæver temperaturen på kølevandet, så det kan bruges i Køge Fjernvarmes system. Det nye varmepumpesystem hverken støjer eller vibrerer. 

Sikkerhed

– Selvom det er utraditionelt at kombinere varme- og kølebehov i en og samme proces, har vi ikke ka-stet os ud i et pionerprojekt, understreger Dan Skibsted. Der er tale om kendt teknologi, og vi er ikke gået på kompromis med driftssikkerheden. Vi har nemlig bibeholdt havvandsanlægget som backup. Det nuværende kølingssystem med havvand anvendes for fremtiden, hvis der er nedbrud på varmepumpen, eller når vi skal starte turbinen op. Tilbagebetalingstiden på varmepumpeprojektet er 6,5 år.
Energibesparelserne stopper dog ikke her. Næste projekt bliver at etablere røggaskondensering - også på kraftvarmeværkets blok 8. Dette projekt starter i foråret 2020 og vil sænke temperaturen i røggas-sen fra blok 8 markant, så man kan genbruge store mængder energi i fjernvarmeproduktionen. 
Blok 8 på Køge Kraftvarmeværk er bygget i 1998 og har en estimeret levetid til 2040.