VEKS og de 17 mål

FNs 17 verdensmål sætter også aftryk på VEKS' strategiudvikling

24. september 2019
FN 17 verdensmål
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i september 2015. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og sætter kursen frem til 2030.Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål.  Kilde: verdensmaalene.dk

VEKS er sat i verden for at spare ressourcer. I VEKS’ hovedforretning er FN's 17 verdensmål nummer 5, 7, 9, 11, 12, 13 og 17 (i varierende omfang) allerede integreret i formål og virke.

Først og fremmet har vi forpligtet os til - sammen med CTR og HOFOR - at sørge for at hovedstadsområdet er CO2-neutralt i 2025.

VEKS’ nuværende strategi indeholder desuden en række miljøprojekter såsom:

Nye bæredygtige energiløsninger 

• CP Kelco (udnyttelse af overskudsvarme)
• SVAF (store varmepumper i fjernvarmesystemet)
• Varmelager
• Fremtidens geotermi i hovedstadsområdet

Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø

  • Omsat til ansættelse af to medarbejdere
  • ISO-Miljøcertificeringer
  • Bæredygtighedsrapportering inden for VEKS’ brug af biomasse
  • Fortsat ressourcebesparelse
  • Krav til leverandører
  • Bevidstgørelsen blandt kollegerne
  • Madspild og øget opmærksomhed på store og små miljøforhold i hverdagen

Strategi 2025 - FNs 17 verdensmål

Strategiudviklingen løbes i gang i efteråret 2019 og vil også have referencer til FN's 17 verdensmål. Strategi 2025 forventes vedtaget af VEKS’ bestyrelse i juni 2020. Men tiden står ikke stille, så derfor er en række miljøprojekter med langt fremtidsperspektiv allerede sat i søen:

  • Afløseren for biomassen undersøges 
  • Samarbejdet "Energi på Tværs" er implementeret
  • "Varmeplan Hovedstaden 4" færdig til november 2020