Miljøcertificering til VEKS Distribution

VEKS Distribution - Tranegilde og Køge Fjernvarme - er nu som VEKS’ øvrige forretningsområder miljøcertificeret efter ISO 14001

3. maj 2021
Driftsleder Per Lundberg og ledningskoordinator Peter Eriksen, VEKS Distribution

Samtidig med den første certificeringsproces af Distribution skulle det eksisterende miljøledelsessystem i VEKS Transmission, hovedsædet og VEKS Produktion igen stå sin prøve. Der var ”Bestået” på alle områder, om end der var en mindre afvigelse og flere forbedringsforslag. 

Systemet testes

I år var der tale om en recertificering (sker hvert tredje år), hvor den eksterne auditor, Thorkil Johansen, DNV-GL, over knap en uge gennemgår VEKS’ miljøledelsessystem. En recertificering udløser et nyt ISO 14001 miljøcertifikat - se boks.

Auditor interviewede VEKS’ medarbejdere og ledelse, og der var kun få anmærkninger. – Vi fik blandt andet ros for vores ambitiøse VEKS Strategi 2025 og ikke mindst måden, vi vil forankre strategien på i organisationen, fortæller Lisbet Linderød, QHSE-ansvarlig, miljø. 
Topledelsen bliver i øvrigt altid auditeret, da miljøledelsessystemet i høj grad bygger på deres engagement. Derudover redegjorde en række medarbejdere for deres miljøindsatser og -resultater.

1. prøve 

Eftersom det var første gang, at Distribution stod for tur, indbefattede audit også et ”markbesøg”. Auditor bed mærke i seriøst, systematisk arbejde samt vigtige fokusområder, hvor medarbejderen i Distributionen straks handler, hvis kundens afkøling fx er for lav.
Der faldt hos Distribution en bemærkning om, at førstehjælps- og brandslukningsudstyr, som loven foreskriver, ikke var efterset i 2020. – Det skyldtes i al sin enkelthed, at medarbejderne ikke måtte invitere fremmede samarbejdspartnere indenfor på den Corona-isolerede matrikel! - konstaterer Lisbet.

Hos VEKS produktion var der både ros til overholdelsen af krav i spildevandstilladelsen og miljøgodkendelsen for Køge Kraftvarmeværk. 

En anden gren af VEKS Produktion er VEKS Gasmotor i Solrød. Her var der en mindre væsentlig afvigelse i registreringen af spildevand, der i en periode havde overskredet udledningskravene. Der er nu strammet op i respektive arbejdsgange. – Det er et meget godt eksempel på, at en miljøaudit også har andre vigtige formål. Vi konkretiserer og fastholder, at det faktisk betyder noget, hvad vi laver, og hvordan vi kan forbedre os, pointerer Lisbet. Selve miljøcertifikatet forventes at blive udstedt inden sommer. 

Levende arbejde

VEKS fik tre forbedringsforslag, som vi kan vælge, om vi vil følge. Forslagene relaterer sig til røggaskondenseringsanlægget på Køge Kraftvarmeværk, intern audit og vores registreringssystem til observationer, hændelser og nærved-hændelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet. 
VEKS’ devise er, at miljøarbejdet i høj grad beror på medarbejderne holdning og ikke mindst handlinger i hverdagen.  – Vi får med en ekstern audit hånd i hanke med, hvordan systemet rent faktisk fungerer, og får samtidig udfordret nogle måske ikke helt skarpe, indgroede vaner, bemærker Lisbet.

VEKS fik også gode råd til at være mere konkrete: Vi bør supplere de generelle vendinger i beskrivelsen af ”Miljøforhold” og i højere grad udarbejde håndgribelige, aktuelle beskrivelser. Et eksempel kunne være udviklingen af vores damvarmelager i Høje-Taastrup og dets mange processer. Samtidig bør nye VEKS-projekter løbende beskrives, fordi miljøforhold og -arbejde er en levende proces.

– Hvert år er vi jo til eksamen, understreger Lisbet. Den eksterne auditor undersøger, hvorvidt VEKS reelt overholder kravene i ISO14001-standarden. – Vi får både udfordret organisationen og desuden råd til, hvor vi skal sætte ind for at blive endnu bedre. 

Summa summarum var der mange roser til VEKS for at prioritere miljøarbejdet som en del af strategiarbejdet, og de auditerede medarbejdere viste stor viden og entusiasme. En anden læring er, at det gør ingen skade at stramme sig lidt an, hvilket netop sker, når vi vurderes af en ekstern auditor, slutter Lisbet.