C4: Anbefalinger til CO2-fangst

I hovedstadsområdet kan vi frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst

10. januar 2023

18 virksomheder og organisationer har netop udgivet ny rapport med anbefalinger til implementering af ny CO₂-infrastruktur. Anbefalingerne skal medvirke til, at vi når klimamålene.

VEKS deltager i klyngesamarbejdet C4 (Carbon Capture Cluster Copenhagen), som i sin rapport leverer fem hovedanbefalinger om CO₂-infrastruktur til regeringen og Folketinget

Ny rapport: Hurtige beslutninger kan gøre CO2-reduktioner større og markant billigere

I hovedstadsområdet kan vi frem til 2030 reducere CO₂-udledningen med op til 3 mio. tons ved hjælp af CO₂-fangst. En række virksomheder i hovedstadsområdet forklarer i ny rapport, hvordan samfundet kan spare op mod 1,7 mia. kr. om året, hvis den fangede CO₂ transporteres videre i en fælles CO₂-infrastruktur og lagres på land.
Fangst af CO₂ er et af de mange nødvendige værktøjer, som skal tages i brug, hvis vi skal nå de nye klimamål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, CO₂-neutralitet i 2045 og 110 pct. reduktion i 2050. Staten forventer, at CO2-fangst skal levere mindst 3,2 mio. tons CO2-reduktioner allerede i 2030, og med de nye klimamål for 2045 og 2050 vil der være behov for væsentligt mere CO₂-fangst frem mod 2050. CO₂-udlederne i hovedstadsområdet kan bidrage med mange af reduktionerne, da de i dag udleder ca. 6 mio. ton om året.
I en ny rapport kommer 18 virksomheder med konkrete anbefalinger til, hvordan man i hovedstadsområdet bedst og billigst kan levere et stort bidrag til at reducere danske CO2-udledninger

De fem hovedanbefalinger

 1. Sæt et sigtepunkt og dimensionér infrastrukturen efter sigtepunktet
  Uden et sigtepunkt vil CO₂-udlederne optimere enkeltprojekter, og vi risikerer suboptimering af hele CO₂-systemet. Der er behov for at sigte efter et fælles mål.
 2. Skab en robust finansieringsmodel, der sikrer tilstrækkelig kapacitet og skalafordele i klyngerne.
  En risikopulje vil kunne finansiere ekstra kapacitet i infrastrukturen, så det bliver muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet forud for efterspørgsel, så stordriftsfordele kan opnås.
 3. Design fremtidig støtte til CCUS til at understøtte synergi mellem projekterne
  Den nuværende støttemodel, hvor hvert CO₂-fangstprojekt finansieres i konkurrence om statslige midler, er ikke holdbar på længere sigt, da samarbejde bliver svært eller umuligt, og omkostningerne bliver høje. Der er behov for en model, som muliggør samarbejde, f.eks. en model, der lægger sig op ad CO₂-prisen i den grønne skattereform.
 4. Tænk udbygning af fjernvarmenettet sammen med CO₂-klynger
  Det bør prioriteres at udbygge fjernvarmenettene omkring CO₂-fangstklyngerne i samme takt, som der bygges CO₂-fangst. Alternativt kan det blive svært at udnytte overskudsvarmen tilstrækkeligt effektivt.
 5. Vi har travlt: Regulering og rammer skal på plads nu
  De første CO₂-fangstanlæg forventes at stå klar med udgangen af 2025. For at disse projekter kan indgå i fælles infrastruktur, skal regulering på plads senest i løbet af 2023.