Ministerbesøg

Den 9. april 2018 blev VEKS og CP Kelcos overskudsvarmeprojekt officielt indviet af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister

9. april 2018
Den røde snor er klippet og overskudsvarmeprojektet officielt indviet af (fra venstre) VEKS’ formand Steen Christiansen, Køges borgmester Marie Stærke, Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og CP Kelcos fabriksdirektør Jørn Stryger. Foto: CP Kelco

VEKS og pektinfabrikken CP Kelco har i et fælles projekt omsat et belastende støjproblem til et overskudsvarmeprojekt, som i dag dækker 2.200 boligers fjernvarmebehov - tilsluttet Køge Fjernvarme. 


Der var officiel indvielse af overskudsvarmeprojektet den 9. april 2018 med deltagelse af (CP Kelco-foto nedenfor) Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister.

Lilleholt nævnte blandt andet i sin tale: ”Anlægget er et synligt bevis på fremtidens varmesektor. I har set mulighederne i overskudsvarme, som ellers var et spildprodukt. Samtidig har I løst et støjproblem til glæde for naboerne. Det vil jeg gerne rose jer for. Det er godt tænkt. Flere virksomheder skal se den vej, som I har valgt.”

VEKS’ formand Steen Christiansen glædede sig over ”at indvie et projekt, hvor overskudsvarme fra CP Kelco nu udnyttes i fjernvarmenettet i Køge. Energi, som tidligere blot forsvandt i køletårne. Steen Christiansen sluttede sin tale med et blik på fremtiden: "Nu ser vi frem til, at investeringerne er tilbagebetalt, og VEKS kan aftage rigtig billig fjernvarme fra CP Kelco. Indtil da: Har vi et nyt projekt, som vi kan kaste os over sammen? Vi må da kunne udnytte endnu flere lavt-hængende ”energi-frugter”?

Derudover talte Køges borgmester Marie Stærke om projektets store gevinster for såvel lokalsamfund, som samfundsøkonomi og lagde vægt på fjernvarmens store rolle i Køge kommunes langsigtede, strategiske klimaplan. 

Teknikken bag
Rent teknisk er der på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved installeret en veksler der udnytter spildvarmen fra CP Kelco . Veksleren - og eventuel anvendelse af en varmepumpe - erstatter to store køletårne, der førhen blæste varmen op i luften. Varmepumpen hæver temperaturen på vandet fra 30-40 grader til de ønskede 75-85 grader, hvilket er temperaturkravet i Køge Fjernvarmes system - henholdsvis sommer og vinter.
Der var allerede etableret fjernvarmeledninger i Transportcenteret i Køge, som ligger tæt på CP Kelco. Der var således kun behov for at etablere en relativ kort fjernvarmeledning fra CP Kelco til det eksisterende fjernvarmenet for at sikre afsætning af overskudsvarmen. Denne faktor har været vigtig for økonomien i projektet – kombineret med den seneste positive udvikling af meget store varmepumper. Varmepumpen hos CP Kelco kan omsætte op til 460kW (cirka fire millioner kWh pr år).