Den nye varme

Ros og ris fra en storkunde hos Køge Fjernvarme

20. marts 2017
Siden første spadestik i 2012 har Køge Fjernvarme installeret 229 anlæg hos private forbrugere, erhvervskunder og institutioner. 
I år 2016 havde disse kunder et varmeforbrug på 67.000 MWh.

Processerne omkring et beboerdemokrati er meget væsentlige at følge, når et alment boligselskab skal træffe en stor beslutning om fx at skifte opvarmningsform. Beslutningsprocessen skal planlægges efter den pågældende boligafdelings møde-årshjul, hvor det årlige beboermøde - typisk i efteråret - er øverste besluttende myndighed. Grundig tidsplanlægning, dialog, højt informationsniveau er derfor afgørende parametre ved konverteringer af boligselskaber.  


Rationelle argumenter
– Heldigvis krævede det ikke stor overtalelse af beboerne at konvertere fra naturgas til fjernvarme, fortæller driftsleder Jesper Jørgensen, Køge Boligselskab.
I Køge solgte fjernvarmen næsten sig selv. Særligt fire parametre talte for at koble sig på Køges nye fjernvarmesystem:
• Pris: 10% lavere omkostninger end ved naturgas 
• Miljø: Ud med de fossile brændsler
• Forsyningssikkerhed: Fjernvarmen er uafhængig af brændsler
• Drift og vedligeholdelse: Mindre tidskrævende med minimerede omkostninger

En lavere husleje er altid det vigtigste argument for alle beboere, fastslår Jesper Jørgensen. 

Skæv start
– Hvad der kunne gå galt gik galt, mindes Jesper Jørgensen, da det første anlægsarbejde i 2014 skulle i gang. Problemet var alene information - eller manglen på samme. Sidenhen er de u-tjekkede oplevelser med at indføre fjernvarme gjort fuldstændig til skamme. – Jeg har også kun ros tilovers for overdragelsen/afleveringen af de nye installationer, fortæller Jesper Jørgensen, og fortsætter; Køge Fjernvarmes medarbejdere gennemgår systemet i detaljer, hvilket klæder service-/varmemedarbejderne hos Køge Boligselskab godt på. En enkelt gang har vi også haft brug for akut assistance, hvor Køge Fjernvarme straks stillede op. 
Selvom fjernvarmefødslen var svær endte det altså godt. De efterfølgende syv store anlægsprojekter og ejendomskonverteringer har kørt lige efter en snor uden klager og nævneværdige forsinkelser. Informati-onsniveauet har været højt. 
De første boligblokke har nu haft fjernvarme i hen ved tre år. Og hvad siger de hidtidige erfaringer med driften? – Det kører godt! Så kort kan det siges, slutter Jesper Jørgensen.