Af banen! Der kommer tog

VEKS omlægger flere rørstrækninger som forberedelse til Hovedstadens Letbane

2. juli 2019

Letbanen åbner i 2025 med 29 nye stationer mellem Ishøj og Lyngby - og skubber flere steder undervejs på den 28 km lange strækning VEKS af banen.

Tvungen opgave

Typisk udgør modning og analyse en stor del af det forberedende arbejde, men for VEKS har der ikke været noget valg. Det er en tvungen opgave at flytte VEKS’ system, da man er forpligtet til at bane vejen for den nye letbane. 
VEKS valgte at udarbejde et forprojekt, som primært har omhandlet dialog med Hovedstadens Letbane. Forprojektet analyserede, dels hvor VEKS’ rør krydser letbanen, dels hvor det er nødvendigt at flytte VEKS’ rør. Endelig anskueliggjorde forprojektet hvem, der skal bære de økonomiske omkostninger i forhold til disse ”konfliktpunkter”. 

Sideløbende med de afklarende processer har VEKS projekteret de planlagte ledningsomlægninger, så man var på forkant med letbanens overordnede tidsplan.
Damgaard Rådgivende Ingeniører er valgt som VEKS’ bygherrerådgiver. Efter en udbudsproces vandt NCC entreprenøropgaven på det udførende anlægsarbejde. 

Seks borgmestre og regionrådsformanden foretog 19/6 første spadestik på Hovedstadens Letbanes nye kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Fra venstre Henrik Rasmussen (Vallensbæk), Steen Christiansen (Albertslund), Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden), John Engelhardt (Glostrup), Trine Græse (Gladsaxe), Thomas Gyldal Petersen (Herlev) og Erik Nielsen (Rødovre). Repræsentanter fra Hovedstadens Letbanes øvrige ejerkommuner, Ishøj, Brøndby, Lyngby-Taarbæk, Hvidovre og Høje-Taastrup, kunne desværre ikke deltage i arrangementet. Foto: Hovedstadens Letbane/Ditte Valente

Gæsten betaler

På nær et enkelt sted skal VEKS’ ledninger håndteres efter gæsteprincippet. Man udarbejder en samlet ledningsprotokol, der beskriver hver enkelt krydsning. Ledningsprotokollen beskriver blandt andet projektets trafikfaseplaner, tidsplan for udførelse, økonomi, detaljerede tegningsbilag etc. Når de involverede parter er enige om ledningsprotokollen, bliver den underskrevet, og alle ved, hvem der skal betale hvad.

Hovedstadens letbane

Seks steder berøres VEKS’ transmissionsrør i forbindelse med letbane-anlægsarbejdet i Ringvejen (O3). 
Mindre justeringer - ved fx at forlænge eksisterende forerør - kræver ikke store investeringer. VEKS fik et andet sted dispensation for at bibeholde rørenes placering, da de kun ligger få cm for højt i forhold til letbanes tracé.
 
Nær VEKS’ ”Vallensbæk Syd Afgrening” skal et forerør forlænges (ligger dybt) og en dræntank flyttes. Men den dyreste omlægning i det samlede projekt er, at VEKS i Vallensbæk omlægger 500 m rør til en nærliggende sti. Der blev i øvrigt lidt trangt med pladsen i stien, hvorfor de berørte ledningsejere har koordineret deres gravearbejde. Der viste sig desværre ingen effekt i samgravning.

Givtig deklaration

VEKS skal også i Glostrup flytte en underjordisk aflastningskonstruktion for at give plads til letbanen. Denne konstruktion - bestående af en betonklods med rør - har VEKS deklaration på. Bygningen ligger således ikke efter gæsteprincippet, og Hovedstadens Letbane afholder omkostningerne for flytningen. 
Alt i alt bliver VEKS’ omkostninger til ledningsomlægningen cirka 19 mio. kr. Hovedstadens Letbane betaler derudover som følge af ovennævnte deklaration knap fire millioner, og Glostrup Hospital bidrager med et mindre beløb, fordi VEKS i forbindelse med eget anlægsarbejde omlægger en vej for Hospitalet. 
VEKS’ anlægsarbejde er startet ultimo juni 2019, og de seks projekter forventes ifølge tidsplanen at være afsluttet i 1. kvartal 2020. Ingen fjernvarmekunder berøres af VEKS’ ledningsomlægning.