Smagen af virkelighed

To praktikanter har haft ganske forskellige forløb hos VEKS i det seneste halvår

6. juli 2017
To maskinmesterpraktikanter har i de seneste måneder haft deres daglige gang hos henholdsvis Køge Kraftvarmeværk og i VEKS Transmission. Praktikforløbene har dog været meget forskellige - og befinder sig i hver sin ende af maskinmesteruddannelsen. Thomas Hansen har siden jul været i værkstedspraktik tilknyttet montørgruppen i VEKS transmission - som optakt til maskinmesteruddannelsen. 
Jonas Emil Stavnsbjerg er tæt på afslutningen af sit studie og har for nylig afleveret sit bachelorprojekt, hvori der indgår en case fra Køge Kraftvarmeværk.

Værkstedpraktik
I december 2016 startede Thomas Hansen, 23 år i et ni-måneders forløb som værkstedspraktikant i VEKS’ afdeling for Teknik og Vedligehold. Praktikken kræves som optakt til maskinmesteruddannelsen, hvis man ikke har et svendebrev med i bagagen. 

Hvorfor lige VEKS? – Jeg fandt et interview med en værkstedspraktikant hos VEKS, som hittede højt, da jeg søgte på Google, fortæller Thomas, der hurtigt fik en praktikaftale på plads, som levede op til gensidige ønsker og interesser. 
Thomas har en gymnasial baggrund i kraft af sin HF-Søfart, der leder henimod maskinmester-/Søofficer-
uddannelserne. – Når man ikke er håndværkeruddannet betyder praktikopholdet selvfølgelig rigtig meget. Og ikke mindst, at du får nogle opgaver med noget kød på, siger Thomas. Han har primært arbejdet for VEKS’ elektrikerteam med vekslende opgaver både i omfang og indhold. Et af de længerevarende projekter har været Risø kedel- og vekslerstation samt at ombygge eksportpumpestationen i Solrød. – Jeg har flere gange oplevet at få kastet opgaver i hovedet, som jeg ikke umiddelbart kunne løse. Men mine kolleger har været rigtig gode til at spørge ind til og diskutere, hvad jeg mente kunne være en løsning. Og det lærer man altså rigtig meget af, konstaterer Thomas, der i sin praktik blandt andet har hjulpet med at sætte en ny veksler i drift, bygge eksportpumpe, ombygge el-tavler og ventilstyring - og alt muligt andet. Opgavernes sværhedsgrad er steget undervejs i takt med erfaringerne. 

Afvekslende 
Ikke to dage er ens. – På morgenmøderne gennemgår vi dagens opgaver, og montørerne finder frem til hvor ”Thomas spiller bedst ind”. Jeg har virkelig kun ros til mine kolleger, understreger Thomas. Jeg er ikke blevet sat til andre og flere rutineopgaver, end hvad kollegerne også skal en gang imellem. Og alle rydder hver især op efter sig selv. 
Mange praktiksteder har ry for at være lidt barske med en speciel håndværkerjargon. – Vi har også en særlig tone, men den er god! I VEKS har vi ikke en hakkeorden, og montørerne er rigtig gode til at give tips og tricks til hinanden, fastslår Thomas. Og kollegerne har samtidig været åbne, flinke og meget villige til at lære fra sig, slutter Thomas. 

Bachelorprojekt
Jonas Emil Stavnsbjerg, 29 år, har ultimo juni afsluttet sin bacheloruddannelsen som maskinmester. 
For Jonas er maskinmesteruddannelsen helt optimal, fordi der er så mange grænseflader til lige så mange forskellige fag. Han ser i højere grad sig selv som generalist fremfor specialist - og har i øvrigt allerede et svendebrev som tømreruddannet.

VEKS blev valgt på grund af interessen for energiforsyning, kraftvarmeværker samt det faktum, at VEKS er forhåndsgodkendt som praktiksted. 

Projektets relevans er kodeordet for henholdsvis praktikant og praktiksted. Casen/problemet i bachelor-projektet skal naturligvis ligeledes gi’ mening for - i dette tilfælde - VEKS, Køge Kraftvarmeværk. 


Havvandskøling
Jonas’ praktik- og bachelorprojekt på Køge Kraftvarmeværk handlede om værkets nedslidte og forældede havvandsanlæg, der bidrager til at køle adskillige interne kølekredse af blandt andet turbine-smøreolie og pumper. 


Generelt er havvand en nyttig kilde til forskellige kølebehov på et kraftvarmeværk, men der var med tiden opstået problemer med lavt flow i anlægget dels på grund af tilstoppede filtre, dels når der var lav vandstand i havnen grundet fralandsvind. 
– Umiddelbart kunne man skifte anlægget ud og lægge ledningen til havvandsindtaget længere ud i havnen. En ganske dyr løsning, fortæller Jonas. Mit projekt går i store træk ud på at sammenholde udskiftningen af det eksisterende anlæg med alternative løsninger. 
Én løsning kunne være tørkøling. En anden løsning kunne være at sænke temperaturen yderligere i fjernvarmens returvand ved hjælp af en varmepumpe.

Mange parametre

– Opgaven har været at gennemgå tekniske udfordringer, analysere og opstille business cases for de tre opstillede forslag. Næste trin er at vurdere kvalitet, sikkerhed, tilbagebetalingstid mm. Alt i al giver jeg et bud på et beslutningsgrundlag, konstaterer Jonas. Og sagen er ikke helt ukompliceret, for skal det nye køleanlæg alene betjene én af blokkene på Køge Kraftvarmeværk? Hvad betyder vurderingen af den generelle levetidsforlængelse af kraftvarmeværket for køleprojektet? Hvor lang en tilbagebetalingstid kan man leve med?
Alle data, præmisser og beregninger fra Jonas’ projekt er tilgængelige for kollegerne for at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. 
– Kollegerne på Køge Kraftvarmeværk har både taget mig alvorligt og givet seriøse input til projektet, understreger Jonas, og fortsætter; der hersker i øvrigt en virkelig god VEKS-kultur, hvor kolleger generelt deler viden - her findes ingen konger i elfenbenstårn! Samtidig er Jonas’ projekt også blevet mødt med mange forventninger. – Selvom mit projekt ikke bliver realiseret i morgen, oplevede jeg både undervejs og efterfølgende, at køleprojektet var og er yderst relevant, slutter Jonas.
Jonas har som nævnt forsvaret sit bachelorprojekt, og søger nu med base i sin landejendom på Vestfyn sit første job som maskinmester.