Risiko under lup

Et pilotprojekt om at overvåge tilstanden for VEKS’ rør har testet, hvordan man praktisk kan arbejde med asset management

18. december 2017
Et mål i VEKS’ strategi er at sænke kundernes varmepris. Et af midlerne kunne være at benytte ledelsessystemet asset management. 
VEKS startede med en GAP-Analyse (GAP: Find hullerne), der kortlægger dels organisationens praksis, dels hvordan man kan gøre tingene bedre eller mere effektivt. Resultatet af GAP-analysen er en karaktergivning i forhold til best practice for asset management, anbefalinger til forbedringer samt en vurdering i forhold til ISO 55000. 

– Før vi beslutter os for det store skyts, besluttede vi at teste asset management på et område, som har stor betydning for VEKS, fortæller transmissionschef Jørgen Eigaard. Det handler om overvågning af VEKS’ rør og dermed forsyningssikkerheden ift. vores kunder. 
Dette er et pilotprojekt, før VEKS kan indføre ledelsessystemet asset mana-gement. Asset management er et af VEKS’ 19 strategiprojekter, der skal gennemføres inden 2020.

Større overblik

Forprojektet skulle afklare en række spørgsmål, der trænger sig på, specielt nu hvor dele af fjernvarme-systemet har rundet 30 år. Objektet for forprojektet var at analysere cirka 55 km transmissionsrør.
– En af GAP-analysens hovedkonklusioner var, at VEKS har store mængder data til rådighed, men de er ikke blevet brugt systematisk i forholdet mellem risiko og økonomi, fortæller Jørgen Eigaard.

I pilotprojektet blev der vægtet sandsynlighed og konsekvens, når VEKS skal vælge mellem fremtidens strategi til at overvåge og vedligeholde muffer og transmissionsrør. 

Hovedresultater
Det er kendt, at VEKS’ muffer er et svagt led i rørsystemet. De 55 km rør blev med asset management-metodik opdelt i strækninger, og hver enkelt muffe blev analyseret og samtidig rangeret efter omkostninger, frekvens, effekt og risici. 

Der er analyseret store mængder data og vurderet sandsynligheder og konsekvenser for hvert dataomåde. VEKS har fået en risikoprofil og et grundlag for, hvor man kan hhv. øge/reducere vedligeholdelsesbudgettet. – Næste skridt bliver at beslutte os for, hvordan vi fremover vil overvåge systemet. Her har asset management-metoden givet værdi, og vi har nu et solidt grundlag for, hvordan vi kan anvende asset management på andre områder, slutter Jørgen Eigaard.