Af med ilten...

Fremtidens metode til at fjerne ilt i VEKS’ fjernvarmevand bliver katalytisk

11. januar 2011

Høj vandkvalitet i VEKS & CTRs systemer handler primært om overvågning og regulering af tre faktorer: pH-værdi, afsaltning samt ikke mindst afiltning. Et højt iltindhold i fjernvarmevand er med til at øge risikoen for korrosion i rørene. I dag afilter man fjernvarmevandet ved produktionen og ved begrænset recirkulation på reservoirtanken, hvilket er en langsommelig proces. Kunne processen effektiviseres?

Løbende afiltning
– Udfordringen er vokset i de seneste år, fordi vi har haft flere store vedlige-holdelsesreparationer, hvor vi har ”åbnet” rørsystemet, fortæller Mike Jarvig, VEKS’ projektkoordinator - kedler og distributionsanlæg. Eksempelvis i forbindelse med motorvejsudvidelsen i Roskilde, hvor VEKS’ rør skulle omlægges eller ved en omfattende ventilreparation på Brostykkevej afgreningbygværk.
– Da vi var ude at afsøge markedet for afiltningsanlæg viste den katalytiske metode sig hurtigt mest interessant, husker Mike Jarvig. Vi var dels tiltalt af ideen om, at man afilter vandet løbende, dels anlæggets høje effektivitet. Med den nye metode kan VEKS’ i løbet af 30 dage afilte al vandet i rørsystemet  - 44.000 m3.
VEKS fik i sin forberedende analyse desuden demonstreret et katalytisk afiltningssystem hos Hvidovre Hospital, hvor man har over ti års erfaring med processen. VEKS har haft stor nytte af erfaringerne fra Hvidovre Hospital - om end deres system er i noget mindre målestok end VEKS’ fremtidige afiltningsanlæg.

Opstart i maj
VEKS’ nye afiltningsanlæg på Avedøreværket kommer til at bestå af en tank på 150 m3. DONG Energy er bygherre og udfører projektet som et salgsprojekt for VEKS, fordi anlægget står i DONGs bygning. Det nye afiltningssystem forventes at være taget i brug i maj 2011.
CTR kan også forudse større indgreb med øget iltindhold som konsekvens, da byggeriet af Metro-ringen vil ”flytte” flere af deres transmissionsrør. CTR er derfor ved at installere et lignende afiltningsanlæg på Amagerværket.
– Summa summarum vil vi med de to nye anlæg kunne holde vandkvaliteten i top i hele det storkøbenhavnske fjernvarmesystem uanset hvilke indgreb på systemet, vi bliver stillet overfor, slutter Mike Jarvig.