Transportabel fjernvarme

En hjemmelavet mobilveksler øger fleksibilitet og sikkerhed - til billigere penge

23. august 2018

Lars Erik Bertelsen, projektkoordinator - kedler og distributionsanlæg inspicerer den samlede installation, før den går i drift. Forrest ses en række flexslanger, der forbinder mobilveksleren til centralen på Madumvej i Rødovre. For at udgå skoldningsfare bliver slangerne naturligvis isolerede før brug

”Når man kan opstille en mobil kedel, kan man vel også opsætte en mobil veksler?” spurgte Allan Nielsen, projektkoordinator for ledningsanlæg i forbindelse med en stor reparation af en veksler. Her blev der som vanligt anvendt en mobilkedel, da hele centralen blev afskåret fra transmissionssystemet. Spørgsmålet blev startskuddet for et projekt i VEKS’ Service og Kvalitetsteam, som Allan er en del af. Hvad kunne være et alternativ til den mobil-kedel, man sædvanligvis anvender, når et større og længerevarende vedligeholdelsesarbejde stod for døren? Mobilkedler er som udgangspunkt ganske bekosteligt, da man anvender dyr olie til spidslastproduktionen. Transmissionssystemets billige varme er altid at foretrække. Og hvis man skal bruge transmissionsvarme, kræver det en veksler. Altså en mobil veksler.  Forsynings- og personsikkerhed kunne måske forenes med store besparelser? 

Kufferten pakkes
Flere hjerner i teamet blev lagt i blød for at få skitseret, gennemregnet og tegnet en vekslermodel, der kunne komme på farten. En vigtig forudsætning for, at projektet opstår netop nu er, at moderne lodde-de vekslere er langt mere komprimerede sammenlignet med fortidens store u-handy og tunge pakkede vekslere.  
Projektkoordinator vedr. elektriske installationer Bo Haarbye-Pedersen, tegnede de principdiagrammer, som en rådgiver kunne omforme til tredimensionelle diagrammer med rigtige komponenter. 
Den mobile veksler blev udviklet og opbygget i moduler - ligesom legoklodser/togvogne, der sættes sammen i forskelligt antal efter behov. 

  • El-tavle
  • Veksler
  • Reguleringsenhed
  • Pumpe

I dag er effekten 6 MW men vil kunne udvides op til 10 MW. Hvert modul er designet til at kunne passere en nødluge, og er placeret i et beskyttende bur – se billeder.  Man kan sætte ekstramoduler på efter behov - og anbringe samlesættet i en container, som transporteres hen, hvor behovet er. Når kufferten er pakket hjemme på VEKS’ parkeringsplads, hyres en kranvogn med professionelle industri-flyttemænd. Oftest vil alle modulerne flyttes ind i centralen, men containeren kan også stå udenfor. 
Rent praktisk forbinder man det lokale fjernvarmenet via rustfri stålslanger DN 100 til VEKS’ nye mobile veksler. Den vil kun blive anvendt til planlagte arbejder - ikke akut. 

Selvgjort (er velgjort)
Projekteringen af mobilveksleren er udført i Kvalitet- og Serviceteamet, og Vedligeholdelsesteamets montører har udviklet og bygget alle moduler. – Det har været altafgørende for at udvikle den mobile veksler, at vi udnytter den interne knowhow i VEKS’ organisation til at udtænke og udføre arbejdet, pointerer teamleder Mike Jarvig. Kun vi ved: -”Hvad er vores standard?”- ”Hvor kan der files?” – ”Hvordan arbejder vi smartest?”
Før den mobile veksler kunne idriftsættes, blev de enkelte moduler medio juli testet på stedet. Det omfattede test af vand, tryk og regulering; reguleringsmodulet blev tillige røntgenfotograferet og trykprøvet. 

Større fleksibilitet
Midt i august havde VEKS’ nyopfundne mobilveksler sin debut i forbindelse med et 10 ugers vedligehol-delsesarbejde i vekslerstationen på Madumvej i Rødovre. 
Selve opsætning og montering tog et par dage, hvilket fremover kan gøres hurtigere, når man har fået indarbejdet de nye rutiner og procedurer. 
Med den nye løsning kan vedligeholdelsesarbejdet udføres i sin helhed og ikke i bidder, hvor man gradvist udkobler de enkelte elementer. – Vi har med vores nye transportable løsning dels udvidet sæsonen for VEKS’ planlagte vedligeholdelse, dels skåret ned på overtid, stress og jag, fortæller Mike Jarvig. Det skyldes, at det tidligere var meget dyrt at bruge den mobile oliefyrede kedel, som derfor skulle anvendes i så kort tid som muligt. At man sparer miljøet for betragtelig udledning, giver sig selv, da mobilveksleren jo er forsynet med den miljøvenlige transmissionsvarme, hvor man førhen fyrede med den ekstra olie til spidslast. Miljøhensyn handler også om støj: Mobilveksleren er i drift stort set lydløs. 


Veksleren er den grå indpakning til venstre. Reguleringsmodulet ses umiddelbart bagved - omkranset af sit beskyttende bur. 

Sparegris
Økonomien taler sit eget sprog. Regnestykket for et typisk otte ugers vedligeholdelsesjob vil med oliebesparelsen alene udgøre 1,2 millioner kroner - se faktaboks.

Som tidligere nævnt anvendes mobilveksleren alene ved planlagte reparationer. – Men ingen siger, at den nye veksler kun skal være til gavn for VEKS. Derfor skal der lyde en opfordring til de lokale distributionsselskaber om at sige til, hvis de vil leje mobilveksleren, når de bygger om på deres egne centraler. Vi vil gerne udbrede denne nye bypass-metode, så vi opnår fælles optimering, slutter Mike Jarvig.