Sparegrisen på landevejen

VEKS' mobilveksler er - mildest talt - en god forretning

27. november 2019

VEKS’ mobilveksler har været brugt i forbindelse med en række store ombygningsprojekter, siden den så dagens lys i sommeren 2018. Mobilveksleren overfører billig transmissionsvarme i stedet for at anvende spidslast enten på lokale kedler eller via en mobilkedel. Den benyttes kun til planlagte arbejder - ikke som akut nødforsyning.
(Læs artikel om Høje Taastrup Fjernvarmes anvendelse af VEKS' mobilveksler til et lokalt projekt)

Guldæg

Ved udgangen af året er status, at mobilveksleren har bidraget med en besparelse på cirka 4,4 millioner kroner. Gevinsten opnås - som nævnt - ved at man undgår den dyre spidslastproduktion - se boks. 
– Idéen har heldigvis spredt sig, fortæller Mike Jarvig, teamleder for kvalitet og service: Vestforbrænding er i øjeblikket ved at få udviklet en lignende mobil reduktionsstation, der dog vil få en kapacitet på 40 MW.
VEKS’ mobilvekslers kapacitet er 10 MW, hvilket rækker til at kunne fungere som stand in på alle vekslerstationer på Vestegnen. Om sommeren! Når varmesæsonen sætter ind, skal der større kapacitet til at kunne dække kundernes behov.
Den mobile veksler er opbygget i moduler, der sættes sammen i forskelligt antal efter behov: El-tavle, veksler, reguleringsenhed og pumpe.
Man placerer oftest alle modulerne inde i centralen. Rent praktisk forbinder man det lokale fjernvarmenet via rustfri stålslanger (DN 100) til VEKS’ mobile veksler. 
– Det er virkelig glædeligt, at veksleren også bliver brugt hos kunderne - senest i Hedehusene, da Høje Taastrup Fjernvarme byggede om på centralen (se bagsiden). Jo flere der får gavn af vores bypass-metode, jo større fælles optimering, fastslår Mike Jarvig. 

Fleksibilitet

Ud over at den mobile enhed har tjent sig selv rigeligt ind, har den også haft andre positive effekter. 
– Nu kan vi tilrettelægge og udføre de store ombygninger som en helhed og ikke som førhen i mindre bidder. Der skulle vi typisk koble elementerne ud en efter en, fortæller Mike Jarvig. Sæsonen for VEKS’ planlagte vedligeholdelse er desuden udvidet. 
Ud over den økonomiske gevinst spares miljøet for udledning, da mobilveksleren jo er forsynet med miljøvenlige transmissionsvarme i stedet for at fyre med ekstra olie/gas til spidslast. 
– Om vinteren går veksleren i hi, slutter Mike Jarvig; kapaciteten rækker ganske enkelt ikke til at dække varmeforbruget hos vores kunder i varmesæsonen. 
Den mobile veksler kommer på banen igen til marts, hvor den skal være stand in i forbindelse med en ventilombygning i Tranegilde Syd. Derefter venter der andre og spændende opgaver!