VEKS' organisation

Organisationsdiagram samt direktion og ledelse - se også henvisningen til medarbejderoversigten i højre spalte

Organisation

Organisation 2023 

Direktion og chefgruppe

VEKS organisation

VEKS' organisation