Leder: Grøn dagsorden på suveræn førsteplads

Klima og miljø er højaktuelt betragtet lokalt, nationalt samt på verdensplan

27. maj 2019

Så blev folketingsvalget udskrevet og meget overraskende ser det ud til, at klima- og miljøpolitik giver baghjul til alle andre politiske emner.
Det er en meget positiv trend for VEKS som fjernvarmeselskab, der jo har en formuleret vision om allerede i år 2025 at levere CO2-neutral fjernvarme til alle sine kunder.
På særdeles kort tid er interessen for klima- og miljøpolitik næsten fordoblet. Ultimo 2017 pegede 24% af vælgerne på klima og miljø som ét af de tre politiske emner, der ville være mest afgørende for deres stemmeafgivning ved et folketingsvalg.

I den seneste Norstat-måling udført for Jyllands-Posten og Altinget medio maj 2019 er tallet steget til hele 46%. Samme mønster viser sig, hvis man beder svarpersonerne om kun at sætte et enkelt kryds ud for det vigtigste emne - igen kommer klima og miljø ud som den absolutte topscorer.
Samtidig er det både påfaldende og positivt, at klima og miljø har høj prioritet på tværs af alle aldersgrupper, alle indkomstgrupper og i både rød og blå blok. Der er således tale om bred folkelig opbakning.

Det har taget lang tid at komme hertil på det nationale danske plan, men det synes som om, at FN-topmødet i New York 2015 - med 17 vedtagne verdensmål - nu begynder at give konkrete resultater. Eller med andre ord - målene har ”ramt folket”.
De besluttede verdensmål rækker frem til 2030 og definerer en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. Fjernvarmen kan blandt andet indgå i verdensmål nummer 7, 9 og 13.
Samme år resulterede COP21 i ”Paris-aftalen”, som forpligter landene til at fremlægge nationale reduktionsbidrag. EU vil samlet reducere udledningen af drivhusgasser med 40 % i 2030 i forhold til i 1990.  

Det nationale mål er i dag fastsat til, at Danmark skal være fossilfri - dvs. ingen olie, kul eller naturgas - i 2050. Men delmålet om, at el-og varmeforbruget skal være fossilfri allerede i 2035, er ikke mere gældende.

Desværre er det uambitiøst. Uden dette delmål vil det være vanskeligt at fastholde momentum for den grønne omstilling af fjernvarmesektoren.
Det er forhåbningen, at den store folkelige opbakning vi nu konstaterer til den grønne omstilling, vil sikre, at der på Christiansborg efter valget kan skabes bred politisk opbakning for ambitioner og rammebetingelser, der også sikrer fjernvarmens videre udvikling i en bæredygtig retning.