Organisationsændringer i VEKS

Ændringerne sker for at tilgodese fremtidens krav til en moderne forsyningsvirksomhed

14. august 2017

Se to minutters animationsfilm, der sammenfatter de nye afdelingers funktioner

Fra 15. august 2017 er en lang række medarbejdere i VEKS blevet tilknyttet en ny afdeling. Umiddelbart vil alle nuværende opgaver følge med den enkelte medarbejder, så samarbejdspartnere ikke skal lede efter nye kontaktpersoner. På sigt vil flere arbejdsfunktioner naturligvis skifte ejermand.

Som illustrationen viser, er der nu fem afdelinger i VEKS - foruden naturligvis direktion og stab. 

Målsætningen er at skabe tydelighed om ansvar, kompetencer og samarbejde for at håndtere - og være på forkant af tidens krav blandt andet til regulering af energisektoren.

Et af midlerne er denne omstrukturering. VEKS har nu adskilt forretningsområderne Produktion, Transmission og Distribution. På tværs af disse afdelinger vil vores drifts- og vedligeholdelsesindsats fortsat være effektiv, fleksibel og handlekraftig. Vi har samtidig gjort os klar til at kunne drive og vedligeholde mindre distributionsselskaber - og er forberedt på at kunne håndtere nye produktionsanlæg.

For at koordinere og sikre kvalitet og ensartethed har vi samlet alle projekterne i VEKS’ tre forretnings-områder i den nye Plan- og Projektafdeling. Endelig vil afdelingen for Økonomi, Kunde og IT i højere grad imødekomme slutkundernes henvendelser og kvalitetssikre relevante kundedata. 
Samarbejdspartnere vil opleve korte beslutnings- og kommandoveje i alle afdelinger.

Med den nye organisering af VEKS’ medarbejderstab fastholder og videreudvikler vi vores kultur, hvor alle yder en ekstra indsats og står sammen, når omgivelserne kræver det. 
Samtidig med de fem nye afdelinger har vi indført et nyt ledelseslag i form af internt udnævnte teamledere. Disse nye faglige teamledere skal styrke trivsel, ejerskab og ansvarlighed ift. VEKS’ mangeartede opgaver.