Hvad skal man gøre

VEKS' arbejdsmiljø, Køge Kraftvarmeværk

Sådan får du lånetilsagn
Lånet kan kun anvendes til betaling af dokumenterede udgifter. Låneansøgningen udfyldes og indsendes til dit lokale fjernvarmeselskab. 

Du skal have godkendt dine kommende udgifter af dit fjernvarmeselskab - gerne via mail. Den godkendte aftale udløber dog efter 6 måneder. 

Når arbejdet er udført, skal du til slut have et underskrevet lånedokument fra dit fjernvarmeselskab.

Sådan får du udbetalt lånet
Når dit lokale fjernvarmeselskab har givet dig lånetilsagnet, kan arbejdet på din bolig begynde. Lige så snart arbejdet med tilslutning til fjernvarme er blevet udført, skal du færdigmelde arbejdet til dit lokale fjernvarmeselskab.
Derefter skal en medarbejder fra fjernvarmeselskabet godkende arbejdet og kontrollere regningerne. 

Du skal være opmærksom på, at dit navn og adresse skal stå på regningerne, og at de skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige. Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet kan udbetales.
Sidste led i processen er, at dit lokale fjernvarmeselskab giver VEKS besked om, at alt er godkendt. VEKS udsteder et lånedokument, som du underskriver - og lånet bliver udbetalt.