Hvad skal man gøre

Sådan får du lånetilsagn
Lånet kan kun anvendes til betaling af dokumenterede udgifter. Låneansøgningen udfyldes og indsendes til dit lokale fjernvarmeselskab. Hvis du får lånet bevilget, vil du herefter få låneansøgningen tilbage med dit lokale fjernvarmeselskabs underskrifter som lånetilsagn. Dette udløber dog 6 måneder efter datoen på tilsagnsskrivelsen. 

Husk endelig, at du skal have vedlagte låneansøgning retur - underskrevet og godkendt af dit lokale fjernvarmeselskab - før du sætter arbejdet i gang med installation af fjernvarme.

Sådan får du udbetalt lånet
Når dit lokale fjernvarmeselskab har givet dig lånetilsagnet, kan arbejdet på din bolig begynde. Lige så snart arbejdet med tilslutning til fjernvarme er blevet udført, skal du færdigmelde arbejdet til dit lokale fjernvarmeselskab.
Derefter skal en medarbejder fra fjernvarmeselskabet godkende arbejdet og kontrollere regningerne. 

Du skal være opmærksom på, at dit navn og adresse skal stå på regningerne, og at de skal være forsynet med de momsregistrerede håndværkeres underskrifter som dokumentation for, at oplysningerne er rigtige. Eventuelle offentlige tilskud til forbedring af boligen skal fratrækkes de samlede udgifter, før lånet kan udbetales.
Sidste led i processen er, at dit lokale fjernvarmeselskab giver VEKS besked om, at alt er godkendt. VEKS udsteder et lånedokument, som du underskriver - og lånet bliver udbetalt.