Lån også til ombygning

Mulighed for at låne til ombygninger - men alene i forbindelse med ny-installation af fjernvarme

Følgende ombygninger af varmesystemet (tilslutningsanlægget) kan hjælpe til at fremme afkølingen og dermed udnytte fjernvarmen bedre. Derfor er ombyg­ninger også omfattet af VEKS’ låneordning.

1. Installation af vandbårent anlæg (elvarme erstattes af et vandbaseret opvarmningssystem) - eksklusiv gulvvarmeanlæg

2. Ændring af  eksisterende produktionsanlæg for varmt brugsvand:

a. Udskiftning til nyt anlæg (beholder eller gennemstrømningsanlæg)

b. Udskiftning af varmelegeme i varmtvandsbeholder

c. Udskiftning af radiatorer

d. Montering eller udskiftning af termostatventiler

e. Ændring fra 1-strengsanlæg til 2-strengsanlæg

3. Installation af automatik med belastningsudjævning, fremløbstemperaturstyring og forbedring af afkøling 

4. Indregulering af varmeanlæg og brugsvandscirkulationsanlæg

5. Ændring af ventilationsvarmeflade med tilhørende regulering


Listen er en generel oversigt, hvor det i hvert enkelt tilfælde bør vurderes, om investeringen vil gøre anlægget bedre egnet til fjernvarme.

Der gives ikke lån til arbejde på klimaskærm (døre, vinduer, facader mv.)