Lån også til ombygning - ny kunde

Mulighed for at låne til ombygninger - men alene i forbindelse med ny-installation af fjernvarme

VEKS' arbejdsmiljø, transmission - svejsearbejde

Hvis du er ny fjernvarmekunde, kan du få lån til følgende ombygninger af varmesystemet (tilslutningsanlægget), som hjælper til at fremme afkølingen og dermed udnytte fjernvarmen bedre.

1. Installation af vandbårent anlæg (elvarme erstattes af et vandbaseret opvarmningssystem). Ved gulvvarmeanlæg kan VEKS alene tilbyde lån til fordeler-rør, gulvvarmeslanger og montagen heraf. Der ydes ikke tilskud til selve gulvet, opgravning mm. Der skal foreligge separat regning, som kun omfatter varmeanlægget. 

2. Ændring af  eksisterende produktionsanlæg for varmt brugsvand:

a. Udskiftning til nyt anlæg (beholder eller gennemstrømningsanlæg)

b. Udskiftning af varmelegeme i varmtvandsbeholder

c. Udskiftning af radiatorer

d. Montering eller udskiftning af termostatventiler

e. Ændring fra 1-strengsanlæg til 2-strengsanlæg

3. Installation af automatik med belastningsudjævning, fremløbstemperaturstyring og forbedring af afkøling 

4. Indregulering af varmeanlæg og brugsvandscirkulationsanlæg

5. Ændring af ventilationsvarmeflade med tilhørende regulering


Listen er en generel oversigt, hvor det i hvert enkelt tilfælde bør vurderes, om investeringen vil gøre anlægget bedre egnet til fjernvarme.

Der gives ikke lån til arbejde på klimaskærm (døre, vinduer, facader mv.)