Hjælp til projektforslag

Opdateret beregning af kraftvarmens samfundsøkonomiske omkostninger

26. marts 2021

VEKS formidler hermed de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser i hovedstadsområdet. Priserne er en hjælp for distributionsselskaber, der kan anvende dem til projektforslag i henhold til projektbekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”. Den samfundsøkonomiske fjernvarmepris er beregnet for den varme, som VEKS leverer. 

De samfundsøkonomiske fjernvarmepriser er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, samt analysemetoder med fælles opbakning fra fjernvarmeselskaberne VEKS og CTR samt gasselskabet Evida. Behovet for et fælles grundlag for beregning af de samfundsøkonomiske fjernvarmepriser skyldes, at der tidligere blev brugt forskellige analysemetoder og forudsætninger.

I 2016 bistod EA Energianalyse til udarbejdelsen af analysemetode og forudsætninger, som selskaberne var enige om. Analysemetoden er konsistent og i overensstemmelse med Energistyrelsens vedledning for samfundsøkonomiske analyser.

Fjernvarmepriserne bliver løbende opdateret med nye forudsætninger, f.eks. når der kommer nye brændsels- og elpriser fra Energistyrelsen eller andre ændringer i forudsætningerne. Det sker typisk en gang om året. 

Læs debatindlæg af Lars Gullev, VEKS’ direktør: "Fjernvarme kan blive et af de vigtigste redskaber for, at Danmark kan nå målsætningen om 70% reduktion af CO2-udledningen. Men det kræver nye vilkår for godkendelse af fjernvarmeprojekter" 

I boken til højre en regnearksmodel med baggrundsdata og beregninger til brug for projektforslag iht. Varmeforsyningsloven samt forklarende notat til beregningsmetode og notat, der ser på udviklingen i forhold til 2018 priserne.

Henvisninger til Energistyrelsen:

Hent vejledning til de samfundsøkonomiske analyser 

Hent de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger