Tid til eftertanke

25 år i VEKS maner til eftertanke

20. marts 2017
Avedøreværkets blok 1 kører på andet år med kul som brændsel. Værkets to akkumulatortanke - 44.000 m3 - er sat i drift, og skitseprojekteringen af blok 2 er sat i gang.
På grund af langsom start og stop bygges kulfyrede spidslastcentraler om til naturgas- eller oliefyring. I Ishøj omstilles til kul- og træpiller. Af miljøhensyn lukkes affaldsforbrændingsanlægget i Brøndby.
Både Vestforbrænding og KARA har fået et myndighedskrav om at overgå til kraftvarmeproduktion.
CO2-afgiften ser dagens lys, og giver en prisforhøjelse på VEKS’ varmepris på 2 kr./GJ.
VEKS’ omsætning er 564 mio. kr. 
Lånegælden er 2,6 mia. kr., som er finansieret med lån i ECU, D-mark, Schweizerfranc og en mindre del i danske kroner.
Den variable puljepris er 25 kr./GJ, mens fastafgiften er 46 kr./GJ.  
VEKS’ 27 fuldtidsmedarbejdere, en halvtidsmedarbejder samt en kontorelev beskæftiger sig med drift, vedligeholdelse og administration af et fjernvarmetransmissionsnet på omkring 100 km i VEKS’ 10 interessentkommuner.

Korrekt. Ovenstående giver ingen mening. Uret er stillet 25 år tilbage - til år 1992.

Men hvor er vi så i dag?
De to akkumulatortanke på Avedøreværket kører stadig. Blok 1 er konverteret fra kul til 100 % biomasse og levetidsforlænges frem til 2033. Blok 2 har kørt i 16 år og fyrer også med biomasse.
Vestforbrænding og KARA/NOVERN har hver to ovnlinjer, der begge producerer el og varme.
Fantasien om afgifter på fjernvarme har ikke kendt mange grænser i de forgangne 25 år. Således indbefatter varmeprisen i dag CO2-afgift, NOx-afgift, energiafgift, PSO-afgift mm.
VEKS’ lån er alle i danske kroner, da der ikke er nogen rentefordel ved at optage lån i andre valutaer. ECU og D-mark findes ikke længere.
VEKS’ omsætning er 1.237 mio. kr
I 2016 var den budgetterede, variable puljepris 82 kr./GJ, mens fastafgiften var 30 kr./GJ.
VEKS har knap 80 medarbejdere, der arbejder med drift, vedligeholdelse og administration af et fjernvarmetransmissionsnet på 130 km i VEKS’ 12 interessentkommuner, distributionsnet i Køge og Tranegilde Fjernvarme samt el- og varmeproduktion på Køge Kraftvarmeværk og Solrød Biogasmotor.   

Ovenstående giver stof til tanker om de kommende 25 år…
Hvilke produktionsteknologier vil levere varme til VEKS’ system om 25 år - i 2042. Hvor stor en del af varmebehovet vil kunne dækkes af decentral varmeproduktion?
På 25 år er den variable varmepris steget med en faktor 3 - vil det også ske om 25 år? Samtidig er den faste afgift - selv i løbende priser - faldet med en tredjedel ift. for 25 år siden….

Uanset hvad, vil verden i 2042 år se anderledes ud, end vi overhovedet har fantasi til at forestille os i dag. Derfor må vi ikke træffe beslutninger, der på den lange bane begrænser mulighederne for at kunne navigere i en omskiftelig virkelighed.