Nabohjælp

VEKS hjælper med at forsyne kunderne hos Vestforbrænding efter en brand

23. november 2018

Telefonerne har ikke stået stille i VEKS' driftscentral - her ses driftsmester Peder Ekelin.

I forbindelse med et vedligeholdelsesarbejde den 5. november opstod en brand hos Vestforbrænding. Branden blev hurtigt slukket, men medførte desværre store skader på elkabler og styrekabler til kontrolrummet. 
I en periode stod Vestforbrændings ovne stille. Anlæg 5 kom i drift igen ultimo november - anlæg 6 er formentlig først klar i starten af det nye år. 

VEKS står bi
I starten af november var vejret stadig - for årstiden - ganske lunt, hvorfor Vestforbrænding selv via decentrale kedler kunne klare at forsyne kunderne i deres eget forsyningsområde. 
Men da vejrudsigten for uge 47 dels indikerede et fald i temperaturen, dels hård blæst forudså man, at den lokale spidslastproduktion ikke længere kunne dække kundernes varmebehov.
– VEKS blev (inden krisen for alvor meldte sig) kontaktet for at se, om vi kunne hjælpe, fortæller Mikael Stendorff, kvalitetskoordinator. Løsningen blev, at vi den 16. november begyndte at levere varme til Vestforbrændings vekslerstation. Det er vist første gang, at VEKS fjernvarmeforsyner en fjernvarmeproducent! 

Varmen trykkes frem
Den praktiske løsning blev, at by-passe Vestforbrændings pumpestation og samtidig hæve differenstrykket ved Rødovre pumpestation. Derved kunne man bedre ”presse” vandet i den varme ledning op til Vestforbrænding for at sikre varmeforsyningen. Rent praktisk blev de to første vekslere hos Vestforbrænding ”vendt” den 16. november - to andre vekslere kunne forsynes fra VEKS den 19. november. 
– Vores ventiler regulerer sædvanligvis automatisk, men i denne meget specielle situation styres de manuelt fra VEKS’ kontrolrum. Derfor har der også været en ekstraordinær tæt kontakt mellem de to kontrolrum i de seneste uger, understreger Mikael. 
VEKS leverer pt. en effekt på cirka 18 MW, som registreres af en justeret energimåler, som ikke kører baglæns! Vestforbrænding bliver naturligvis afregnet for VEKS’ fjervarmeforsyning. 
Den specielle driftssituation har i øvrigt medført en række ekstraopgaver hos VEKS’ IT-afdeling vedr. SRO, samt givet Varmelast visse udfordringer i deres planlægning af lastfordelingen i københavnsområdet. 

Stof til eftertanke
Når Vestforbrænding er tilbage i normaldrift på begge anlæg, forestår der et mindre genopretningsarbejde på VEKS’ anlæg og installationer. 
– Episoden giver stof til eftertanke, men ikke kun hos Vestforbrænding. Måske skal vi i VEKS’ system arbejde for at gøre systemet endnu mere fleksibelt. I dag kan pumperne på Hedehusene pumpestation sende fjernvarmevandet begge veje. Måske skal andre pumper f.eks. på Madumvej fremover også kunne dette? slutter Mikael Stendorff.