VEKS på kinesisk

Dansk/kinesisk projekt - med VEKS’ deltagelse - fremmer fjernvarme og energieffektivitet i Kina

8. november 2017

Steen Grummesgaard, leder for drift og vedligehold, Køge Kraftvarmeværk
viste rundt og forklarede funktionalitet og processer på værket.

Hvordan kan VEKS hjælpe til med at løse Kinas alvorlige energi- og klimamæssige udfordringer?

Danske erfaringer inden for energieffektivisering, teknologi, fjernvarme etc. bliver nu udbredt og direkte anvendt i det kinesiske energisystem. Kinas energiforsyning står i disse år foran en radikal omlægning, som kræver forandringer og investeringer i milliard-klassen. 
Energistyrelsen i Danmark og det kinesiske National Energy Conservation Center (NECC) formaliserede samarbejdet og underskrev en aftale midt i oktober 2017 om et dansk/kinesisk pilotprojekt om energieffektivisering. Som direkte afledt konsekvens af aftalen har 17 kinesere derfor været på studietur i Danmark og besøgte blandt andre VEKS.

Studietur
En vigtig del af pilotprojektet er netop studieture til Danmark for udvalgte kinesiske beslutningstagere. Her vil de dels lære, dels diskutere med danske aktører, der har erfaringer inden for varmeplanlægning, fjernvarme, brugen af overskudsvarme og energieffektivisering i industrien. Fra den 23. oktober til den 10. november mødte den første kinesiske delegation 32 danske aktører deriblandt DBDH, Dansk Industri, rådgivere, kommuner, fjernvarmeselskaber m.fl. Formen for ekskursionen i Danmark varierede mellem foredrag, besøg, case-gennemgange og deltagelse i workshops.

Kinesiske øjne på VEKS
Og her kom VEKS så ind i billedet. Den 24. oktober havde VEKS, Køge Kraftvarmeværk besøg af delega-tionen på 17 personer, der udover en gennemgang af varmeplaner og baggrund for at etablere VEKS, også ønskede information om, hvordan man skaffede finansiering til et sådant projekt. Derudover havde kineserne også kig på de udbredte samarbejder mellem offentlige og private partnere. Som eksempler herpå fortalte direktør Lars Gullev detaljeret om VEKS’ udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco samt VEKS’ rolle omkring Solrød Biogas. Den kinesiske delegation havde desuden fremført ønske om at mødet med VEKS gerne måtte inkludere et besøg på Køge Kraftvarmeværk, da man var meget interesseret i ”på stedet” at se, hvordan biomasse i form af flis udnyttes i et kraftvarmeværk. Derfor foregik kinesernes to timers besøg hos VEKS på Køge Kraftvarmeværk. 
Det er i øvrigt ikke det første kinesiske besøg på Køge Kraftvarmeværk i 2017. Nej, faktisk var det årets tredje besøg, som understreger den store kinesiske interesse for at blive introduceret til de danske erfaringer omkring den grønne omstilling.

Erfaringsudveksling
Men der er ikke alene mulighed for forbedringer i Kina. I Danmark er der ligeså et potentiale for at udnytte endnu mere overskudsvarme fra fx industrien. Præcis som i Kina. 
Den kinesiske regering har allerede sat sig ambitiøse mål for at forbedre energieffektiviteten ved blandt andet at udnytte overskudsvarmen. Den øgede ressourceudnyttelse skal anvendes til landets voksende behov for opvarmning. Samtidig vil overskudsvarmen reducere kulforbruget og dermed højne luftkvaliteten i byerne.