Ny organisation stod sin prøve

En defekt rystemotor blev uforvarende genstand for en trykprøvning af VEKS’ nye struktur

8. november 2017
En væsentlig ændring i VEKS’ omstrukturerede organisation er et nyt ledelseslag, som består af internt udnævnte teamledere. De faglige teamledere skal styrke trivsel, ejerskab og ansvarlighed ift. VEKS’ opgaver. 

Ny ledelsesret
På Køge Kraftvarmeværk (KKV) er der udnævnt tre teamledere: Steen Grummesgaard, drift og vedligehold, Henrik Lindhardt, el samt Kim Andreasen, maskin. De tre teamledere refererer alle til kraftværkschef Ulrik Jørgensen. 

Hvordan praktiseres lederskabet? Kan man mærke ændringer i hverdagen?
Midt i oktober blev en defekt rystemotor uforvarende genstand for, om VEKS’ nye lederstruktur giver mening i den virkelige verden. Den 300 kg tunge motors opgave er - ved at ryste en si - at frasortere for store stykker træflis til transportbåndet. Kedlernes transportsystem kan ikke tåle at få for store stykker flis igennem, da de så risikerer opblokning. Brændslet består også af savsmuld. Rystemotoren var gået i stykker langt tidligere end fabrikanten havde lovet, og skyldtes en kortslutning, som ikke kunne udbedres. Motoren er efterfølgende sendt tilbage til leverandøren for yderligere undersøgelse. 
– Der var ikke brud på hovedåren, men det var tæt på, fortæller Kim Andreasen, maskin-teamleder på KKV og fortsætter: Fungerer rystesien ikke, kan vi i sidste ende risikere et kedelstop eller kraftigt reduceret last. Der var derfor behov for hurtigt at fejlsøge, træffe koordinerede beslutninger og ikke mindst at handle. Og her viste den nye organisering sit værd, da det ikke mindst betød, at der var korte beslutnings- og kommandoveje. Hurtigt fandt vi frem til, at den ene rystemotor - som en midlertidig løsning - delvist kunne klare opgaven. Derudover skruede vi op for savsmulden fra Junckers, hvilket krævede nøje overvågning og jævnlig aktivering fra kedelpasseren på vagt, så transportbåndet kunne køre. 

Hurtig handling

– Ansvaret for reparationen som helhed var mit fra starten - der er jo tale om en defekt maskinkomponent, understreger Kim, men det var os tre teamledere, som ledte og fordelte opgaverne mellem os. Vores chef Ulrik Jørgensen blev selvfølgelig løbende orienteret og sparret med, men selve ledelsen og udførelsen af opgaven, klarede vi selv. Ulrik stod i øvrigt for kontakten udadtil fx til Junckers, som jo skulle forøge deres levering af flis  gennem savsmuldssiloen. 
I løbet af en uge var reparationen gennemført med levering af en ny rystemotor af tysk design. Eller rettere to rystemotorer. – Læren blev nemlig også, at vi fremover skal have en rystemotor på lager, forklarer Kim. Ud over at motoren er overkommelig i pris, indgår den nu i vores definition på ”kritiske reservedele”. På KKV er man for tiden i gang med at gennemgå komponenter og lagervarer for at få dem rubriceret efter, hvor vitale/kritiske de er for en sikker drift. Man var bare ikke nået til rystemotoren endnu! De tre teams koordinerede el- og maskinopgaverne hurtigt og effektivt, og kedelpasserne tilpassede driften, som aldrig kom til at stå stille på grund af den defekte rystemotor. 
– Med fare for selvros var samarbejdet en rigtig god afprøvning af, at vi reelt har fået kortere beslutnings- og kommandoveje mellem VEKS’ nye teams og selvfølgelig vores chef. Det var tydeligt, hvem der havde ansvar for hvad. Derudover vidste vi, hvilke kompetencer vi kunne trække på i de tre teams for at få løst problemet så hurtigt som muligt, slutter Kim.