Nyskabelse

Livedata - LIVE!

Varmelast.dk lancerer fjernvarme-livedata for hovedstadsområdet

På et levende, dynamisk kort vises live-data med fjernvarmeforbruget og den aktuelle fjernvarmeproduktion fordelt på anlæg samt indeværende CO2-udledning. Derudover kan man via den nye løsning se historiske data på en graf.

Livedata på Varmelast
Genveje
Organisation

Find medarbejder

Oversigt over alle VEKS’ medarbejdere

Ingen prisstigning

VEKS’ varmepris uændret

Nye afgifter på naturgas, olie og kul påvirker ikke VEKS’ varmepris

Varmelageret

Film om varmelager

Film om damvarmelageret i Høje Taastrup blev vist for deltagerne til Energipolitisk Topmøde

Klik rundt på kortet, se film og animationer - og bliv klogere på fjernvarme på Vestegnen.

  • Fjernvarmeselskaber
  • Andre anlæg
  • VEKS
  • Kraftvarmeværker
  • Affaldsforbrændingsanlæg
Tilbage
Fokus
Projektets hjemmeside

Fjernvarme år 2050

CTR, VEKS, Vestforbrænding og HOFORs samarbejdsprojekt om fremtidens fjernvarme

Stort potentiale

Podcast

Konkrete anbefalinger fra VEKS' vicedirektør Morten Stobbe i Dansk Fjernvarmes podcast om omlægning til grøn fjernvarme i de store byer.

Ledningsnettet

NetGis

VEKS viser sit ledningsnet med NetGis

Køge

Køge Fjernvarme

Køge Fjernvarme udbygges fortsat, og er den største kunde i VEKS Distribution

Tranegilde

Tranegilde Fjernvarme

Tranegilde Fjernvarme er et selskab under VEKS Distribution

VEKS deltager i Varmelast-samarbejdet

Varmelast

Varmelast planlægger fjernvarmeproduktion til 17 kommuner i hovedstadsområdet

Avedore
Tre forretninsgområder

Intern organisation

Sammen leverer vi sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme

VEKS har opbygget sin organisation efter de tre forretningsområder Transmission, Produktion og Distribution