Milepæl

Vand i varmelageret

Vandpåfyldningen af varmelageret startede den 17. november kl. 9.15.

Det 70.000 m3 store varmelager, som VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme er ved at opføre, er nu nået så langt, at vandpåfyldningen er startet. Der vil blive fyldt af 25 m3 vand i lageret pr. time.

Vandpåfyldning, varmelager
Genveje
Organisation

Find medarbejder

Oversigt over alle VEKS’ medarbejdere

Varmelageret

Film om varmelager

Film om damvarmelageret i Høje Taastrup blev vist for deltagerne til Energipolitisk Topmøde

Nyskabelse

Varmelast viser livedata

Varmelast.dk viser fjernvarme-livedata for hovedstadsområdet på et levende, dynamisk kort

Klik rundt på kortet, se film og animationer - og bliv klogere på fjernvarme på Vestegnen.

  • Fjernvarmeselskaber
  • Andre anlæg
  • VEKS
  • Kraftvarmeværker
  • Affaldsforbrændingsanlæg
Tilbage
Fokus
Projektets hjemmeside

Fjernvarme år 2050

CTR, VEKS, Vestforbrænding og HOFORs samarbejdsprojekt om fremtidens fjernvarme

Stort potentiale

Podcast

Konkrete anbefalinger fra VEKS' vicedirektør Morten Stobbe i Dansk Fjernvarmes podcast om omlægning til grøn fjernvarme i de store byer.

Ledningsnettet

NetGis

VEKS viser sit ledningsnet med NetGis

Køge

Køge Fjernvarme

Køge Fjernvarme udbygges fortsat, og er den største kunde i VEKS Distribution

Tranegilde

Tranegilde Fjernvarme

Tranegilde Fjernvarme er et selskab under VEKS Distribution

VEKS deltager i Varmelast-samarbejdet

Varmelast

Varmelast planlægger fjernvarmeproduktion til 17 kommuner i hovedstadsområdet

Avedore
Tre forretninsgområder

Intern organisation

Sammen leverer vi sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme

VEKS har opbygget sin organisation efter de tre forretningsområder Transmission, Produktion og Distribution